Milling Cutter Grinder
Home > Products > Milling Cutter Grinder > TX-Q15圆弧锯片磨齿机

TX-Q15圆弧锯片磨齿机

Product Drawings

  Q15可轻松调整锯齿的切削角,背隙角,齿深及齿矩,快而准确的研磨出锋利的锯片。砂轮可以上下摆动,不用更换砂轮,即可研磨出倒角。

Product Parameters项目
Q15
锯片直径∅50 (定制)-∅450
进给速度45~180 齿/分钟
齿矩/齿深最大 (max) 25mm 最深 (deepest) 8mm
切削角0。~30°
锯片厚度最厚 8mm
外型尺寸450x550x560 mm
重量95kgRelated Products


     

     
    
WeChat
WeChat